w4e

Oferta

Turbiny wiatrowe

Jesteśmy specjalistami i perfekcjonistami w tym, co robimy, a wiedza i doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat praktyki pozwalają nam na przeprowadzenie wszystkich etapów inwestycji w ofercie „pod klucz”. Następuje w ten sposób redukcja niepotrzebnego ryzyka inwestycyjnego i zostaje przyspieszony cały proces budowy elektrowni. Każde zlecenie wymaga indywidualnego rozpatrzenia i potratowania. Z uwagi na specyfikę projektów wspieramy naszych klientów także na pojedynczych etapach inwestycji.

Analiza wietrzności i energetyka wiatrowa

Zespół specjalistów wykonuje analizy wietrzności, które służą określeniu charakterystyki wiatru i są potwierdzeniem słuszności decyzji o montażu turbiny wiatrowej w wybranym miejscu. Najpowszechniej realizowany pomiar wiatru odbywa się za pomocą masztu pomiarowego (wysokości: 50, 60, 80, 100, 120 m) na których zamontowane są instrumenty pomiarowe. Wyniki dostarczają niezbędnych informacji na temat parametrów wiatru, czyli prędkości i kierunku, temperatury, zawirowań, ciśnienia, wilgotności i gęstości powietrza, uskoku wiatru czy turbulencji.

Podczas wykonywania czynności brane są pod uwagę przede wszystkim takie czynniki, jak: szorstkość, numeryczny model oraz orografia terenu. Jako specjaliści w zakresie energetyki wiatrowej jesteśmy w stanie przewidzieć z jaką częstotliwością i z jaką siłą będzie wiał wiatr na rozpatrywanym obszarze. Potrafimy także przewidzieć ile energii wyprodukuje planowana turbina wiatrowa. Wykonujemy analizy wietrzności wraz z prognozami produktywności planowanych inwestycji.

WindPRO

Odkryj Potencjał Wiatru z Windpro – Naszym Kluczem do Skutecznej Energetyki Wiatrowej!
 
Poznaj Windpro – Naszego Niezawodnego Partnera w Analizie i Projektowaniu Farm Wiatrowych Jesteśmy liderem w dziedzinie energetyki wiatrowej, z pasją do tworzenia zrównoważonych źródeł energii.
 
Nasza firma to nie tylko innowacyjne podejście do zielonej energii, ale również korzystanie z najnowocześniejszych narzędzi. Przedstawiamy Windpro – nasze narzędzie do projektowania i analizy farm wiatrowych.
Precyzyjne Analizy Windpro to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia nam dokładne analizy warunków atmosferycznych, co pozwala zidentyfikować optymalne lokalizacje dla turbin wiatrowych. Dzięki tej precyzji osiągamy maksymalną efektywność energetyczną.
 
Optymalizacja Rozmieszczenia Turbin Dzięki funkcjom optymalizacji Windpro możemy zoptymalizować rozmieszczenie turbin w farmie wiatrowej, zapewniając maksymalny wydajny przepływ powietrza i minimalizując cienie cieniowe, co przekłada się na zwiększenie produkcji energii.
 
Prognozy Wydajności Windpro umożliwia nam również dokładne prognozowanie wydajności farmy wiatrowej w różnych warunkach atmosferycznych.
 
To kluczowe narzędzie, które pomaga w efektywnym planowaniu eksploatacji i utrzymania naszych instalacji. Dołącz do Energetycznej Rewolucji z Windpro! Przyłącz się do naszej misji dostarczania czystej, zielonej energii i korzystaj z najnowocześniejszych technologii. Wybierz firmę, która inwestuje w przyszłość energetyki wiatrowej.

Raport odziaływania na środowisko

Przy tworzeniu raportów środowiskowych opieramy się na obowiązujących normach prawnych oraz wytycznych Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, wytycznych w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki (NATURA 2000), czy raportów EUROBATS.

Dostęp do szerokich danych z zakresu literatury i kartografii, wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych oraz doświadczenie firmy w4e w tematyce nowych turbin wiatrowych gwarantują najwyższą jakość wykonywanych opracowań oddziaływania inwestycji na środowisko

Dokumenty w4e są dostosowane do najnowszych zaleceń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i zawierają między innymi:

  • Analizę oddziaływania na istniejące i projektowane obszary NATURA 2000
  • Uwzględnienie korytarzy ekologicznych
  • Specjalistyczne raporty komputerowe dotyczące padania cienia i emisji hałasu
  • Wizualizację parku wiatrowego i analizę krajobrazową

Fotowoltaika

Oferujemy kompleksowe rozwiązania fotowoltaiczne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Nasze systemy pozwalają na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji czystej energii elektrycznej.

Elektromobilność

Wspieramy rozwój elektromobilności, dostarczając infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Nasze rozwiązania umożliwiają klientom bezpieczne i wydajne korzystanie z pojazdów zasilanych energią odnawialną.

Energetyka Wiatrowa

Inwestujemy w rozwój farm wiatrowych, dostarczając niezawodne źródła energii dla społeczności lokalnych i przedsiębiorstw.

Konsultacje Energetyczne

Nasi eksperci oferują konsultacje energetyczne, pomagając klientom w wyborze najbardziej efektywnych i ekonomicznych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.

Sodar

Z przyjemnością prezentujemy naszą specjalistyczną ofertę usług pomiarowych z wykorzystaniem Sodaru, skierowaną do klientów planujących instalację turbin wiatrowych.
Jako doświadczony dostawca rozwiązań pomiarowych w dziedzinie energetyki wiatrowej, zobowiązujemy się dostarczyć precyzyjne i kompleksowe dane, aby umożliwić naszym klientom optymalne wykorzystanie potencjału wiatru.

Pomiary Warunków Wiatrowych:
  • Dostarczamy dokładne pomiary prędkości i kierunku wiatru na różnych wysokościach.
  • Oceniamy zmienność warunków wiatrowych, dostarczając kompleksowe dane analizy.
Optymalizacja Lokalizacji Turbin:
  • Na podstawie zebranych danych pomiarowych pomagamy w optymalnym rozmieszczeniu turbin wiatrowych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał energetyczny.
Raporty dla Projektantów:
  • Przygotowujemy szczegółowe raporty dla projektantów, obejmujące analizę warunków wiatrowych i zalecenia dotyczące lokalizacji turbin.
Wsparcie Przy Pozyskiwaniu Finansowania:
  • Nasze dane mogą być używane jako wartościowe narzędzie przy pozyskiwaniu finansowania dla projektów turbin wiatrowych.
Monitorowanie na Bieżąco:
  • Oferujemy dostęp do monitoringu online, dzięki czemu klienci mają ciągły wgląd w zmieniające się warunki wiatrowe.

Szkolenia z zakresu: fotowoltaika, OZE, odnawialne źródła energii

12 listopada Ministerstwo Gospodarki opublikowało nowy projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która ma wejść w życie w 2014 roku.

Projekt Ustawy o OZE wprowadza nowe zasady funkcjonowania rynku sprzedaży energii. Nowy system aukcyjny ma wymusić rozwój najtańszych technologii produkcji energii z OZE, co pozwoli na obniżanie cen energii dla odbiorców końcowych i rozwój efektywności energetycznej źródeł odnawialnych. Wprowadzony zostanie podział na małe i duże instalacje dla ułatwienia wejścia na rynek instalacji do 1MW. Zasady funkcjonowania są odpowiedzią na wytyczne Komisji Europejskiej dotyczących przyszłości rynku OZE w Unii Europejskiej.

Prawidłowo zaplanowana i przemyślana inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE) potrafi przynieść inwestorom wiele korzyści. Nasze szkolenia dotyczące fotowoltaiki oraz energetyki wiatrowej mają na celu zapoznanie kursantów z aspektami technicznymi i prawnymi takiej inwestycji, a także z możliwościami finansowania oraz zagadnieniami podatkowymi. Korzystając z wieloletniego doświadczenia i zdobytej w tym czasie praktyki organizujemy kursy dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

Termin i miejsce:

10.12.2013 Warszawa, szkolenie podstawowe

12.12.2013 Warszawa, szkolenie rozszerzone 

Zainteresowani udziałem w spotkaniu powinni  wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy

mailem: w4e@w4e.pl lub faksem: 42 292 07 66 

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami prelegentów

Szczegółowe informacje:

Paulina Tomczak

tel. 42 236 50 60, e-mail: p.tomczak@w4e.pl